Работоспособните българи намаляват с 8% в следващите 8 години 1/4 от предприятията в България вече изпитват недостиг на работници Безпроблемно се намират само портиери, метачи и раздавачи на листовки
Учители, лекари, медицински сестри, акушерки, инженери, финансисти, компютърджии и дори търговски специалисти ще са най-перспективните професии в България в следващите 8 г. Реално всеки, който до 2025 г. завърши висше образование с някоя от горните специалности, ще намира без проблеми реализация, и то с високи доходи. Причината е, че поне до 2025 г. ще продължи кризата в намирането на достатъчно висококвалифицирани специалисти, която българските работодатели вече изпитват.
Това се посочва в прогноза за пазара на труда в България до 2025 г., изработена от Министерството на труда и социалната политика. В прогнозата е ползвана методиката на Европейския център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP.
Именно на професиите, които изискват високо образование, ще се дължи и нарастването на заетостта в следващите 8 г. Според прогнозата, публикувана от социалното министерство, има 10 бранша, които ще движат броя на заетите българи нагоре. Най-малко ще е нарастването при финансовите дейности и застраховането, едва с 1,87% в сравнение с работните места в бранша през 2015 г. В образованието увеличението на работните места ще е 2,5 на сто, а най-много нови работни места ще бъдат разкрити в администрацията и спомагателните дейности към нея. Тук нарастването на работните места до 2025 г. ще е с над 24% спрямо бройката им през 2015 г.
България вече изпитва остра криза на висококвафилицирани работници, показват анализите на Министерството на труда и социалната политика. Почти 25% от работодателите, или една четвърт от тях твърдят, че изпитват трудности при намирането на работници с нужната квалификация.
И в момента по данни на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2016 г. най-много свободни места има в сектори като здравеопазване, държавно управление, операции с недвижими имоти и пр. В здравеопазването в края на миналата година е имало търсене на 3974 лекари, медицински сестри и акушерки. Реално почти 3% от работните места в сектора не са били заети, показва анализът на пазара на труда за изминалите две години.
• Не е шега! Цигани превземат спешната помощ – не знаят от коя страна е сърцето, но ще ни спасяват от смъртта!. . .
На второ място по липса на работна ръка е преработващата промишленост с 2699 свободни места и държавното управление с 2663 места. В топ 5 на изпитващите глад за работници са транспортът, където липсват 2343, и автомобилната индустрия с 1335 работни места.
Излишък на работна сила вече има и ще продължи да има в т.нар. професии за работници на улицата. Това са дистрибуторите на безплатни вестници и листовки, метачи, портиери, сезонни работници, чистачи, помощници, общи работници в строителството и пр. И в момента, и в следващите осем години ще има голямо предлагане на такава работна ръка, но и много ниско търсене от страна на работодателите, гласи прогнозата на социалното министерство.
Демографската криза ще продължи да натиска работодателите и да намалява работната ръка в страната. Само до 2025 г., т.е. за следващите 8 г., работната сила в България ще на
Ефектът от демографската криза ще е, че работните места в страната ще намалеят в следващите години до 2025 г. Според прогнозите на CEDEFOP работната сила в България ще отбележи спад от -3,4%, като при жените намалението ще бъде с -2,5%, а при мъжете с -4,2%. За същия период 2015-2025 г. се очаква заетостта да намалее с 1,6%, достигайки 3, 334 млн. заети през 2025 г., като равнището на заетост ще остане по-ниско от отчетеното преди кризата през 2008 г.
Паралелно със застаряването и намаляването на работната ръка обаче, до 2025 г. работната сила с високо равнище на квалификация се очаква да нарасне до около 33,5% от всички работещи в страната при 27,6% през 2013 г. и 24% през 2005 г. Лицата със средно равнище на квалификация ще представляват 56,9% от работната сила, при 58,9% през 2013 г. Делът на нискоквалифицираните български граждани и тези без квалификация ще спадне от 13,6% през 2013 г. до 9,6% през 2025 г.
Прогнозите за слаб растеж в заетостта и за застаряване на населението в България предопределят търсенето на работна сила в България до 2025 г. като “заместващо” – т.е. повечето от свободните работни места ще са поради смяна на работата или напускане на пазара на труда като пенсиониране, гласи още прогнозата на социалното министерство.
Очакванията са в следващите 8 г. да има близо 2 млн. разкрити работни места заради заместване на напуснали или пенсионирани хора. В същото време се предвижда намаление с 54 000 бройки на чисто новите работни места.

Източник: 24часа

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com